24 Stundenhilfe Anna
Ihre Zufriedenheit ist uns Wichtig - Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá
Hlavná stránka o nás
Home und über uns
OPATROVANIE na SLOVENSKU
Betreuung
Rechtliche Grundlagen
PRE Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT
Pre Opatrovateľky na SLOVENSKU
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky na SLOVENSKU
Pomôžeme Zariadime Školíme
Reg.Formular / Registračný formulár
Cenník služieb nad rámec zmluvných podmienok pre AT
Preprava s licenciou
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT

Keďže sa zaoberáme hlavne sprostredkovaním zákazky ( nie zamestnania), tieto informácie sú dôležité pre opatrovateľov/-ky živnostníkov/-čky v Rakúsku. Všetky formuláre nájdete na našej stránke www.24stundenhilfe.net

 

Živnosť - Gewerbeschein je majetok opatrovateľa/ky ( nie agentúry) preto je opatrovateľ/ka povinný/á sa o živnosť zodpovedne starať.  Nejde o to kto za živnostníka urobí určité úkony ale hlavne aby živnostník/čka vedel/a čo sú jeho/jej nielen práva ale i povinnosti.

Doplnené 25.05.2018 - nariadenie EÚ - Nariadením EÚ musí mať každý živnostník vypracovaný projekt podľa nového nariadenia EÚ  DSGVO (GDPR 18/2018 Z.z.) na ochranu osobných údajov. Je to tzv. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa zákona a vypracované záznamy informačných systémov. Každý kto uzatvára zmluvu a fakturuje, každý kto je s akýmkoľvek osobným údajom v kontakte (adresa, tel. číslo, zdravotný stav klienta (veľmi citlivý údaj) musí mať tento projekt vypracovaný.  Informácie k tomuto zákonu nájdete na stránkach WKÖ.

 

Nutné pre živnostníka:

 • Počas výkonu práce musí byť živnosť aktívna
 • starať sa o svoje príjmy a výdaje 
 • Na prácu potrebuje zmluvu s rodinou alebo zastupujúcou osobou - Werkvertrag - dohodnuté sú v nej platové podmienky, doba výkonu, požadované úkony atď.
 • po každom turnuse musí vystaviť Honorarnote - viesť ich dokumentáciu v číselnom poradí v danom roku napr. 01/2017, 02/2017 ...
 • dĺžka turnusov je neobmedzená

Honorarnote /faktúra/ - je potrebné vystaviť vždy 2x. Jeden pre opatrovateľku, druhý pre klienta. Oba musia byť oboma stranami podpísané.  Nezabúdať číslovať faktúry v príslušnom roku a začínať od 01/rok.

Platné od 1.1.2016 -  Ak je celkový príjem nad 15 000 € (vrátane Sachbezug) a z toho je vyplatené nad 7 500 € v hotovosti, je nutné si bazezpečiť registračnú pokladňu. Pokladni sa dá vyhnúť ak sa príjem v hotovosti ustráži pod hranicou 7 500 €. Je však potrebné mať účet kam bude možné honorár uhradiť. Túto sumu doporučujeme ešte znížiť pre prípad nejakého zástupu aby suma nebola na "hrane". Honorarnote - Konto nájdete na našej stránke - formuláre.

Platné od 1.1.2017 - Hranica celkového príjmu sa zvýšila na 30 000 €

Živnostník si zodpovedá sám/sama za:

 • odvody do SVA, úhradu daní, podanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku, spôsobné škody na majetku i zdraví si zodpovedá sám
 • je povinný/á  zostaviť ročné zúčtovanie - príjmy a výdaje
 • podať daňové priznanie - na Slovensku s nulovou daňou, v Rakúsku podľa zákona o dani z príjmov – Einkomensteuergestz ( ak podávate DP v Rakúsku a máte priznané RP viac ako 7 mesiacov v za daný rok, treba priložiť aj Formulár L1K, bude vyplatená tzv. negatívna daň a prípade, že sa daň platí bude táto suma odpočítaná z daní)
      Doplnené 07.10.2016
 • Opatrovateľ so živnosťou môže mať uzatvorené takzvané Haftpflichtversicherung. Tento produkt Vám vytvorili WKW Fachgruppe Personenbetreuer v spolupráci s poisťovňou UNIQA. Na Vaše otázky ohľadom povinného poistenia odpovedia a prihlášky dajú na E-mail adrese: infohotline.personenbetreuung@gmail.com alebo christian.ziegelbecker@uniqa.at

www.wko.at/Content.Node/branchen/w/Personenberatung_Personenbetreuung/Personenbetreuer/BESTAeTIGUNG-Uniqa-Haftpflicht-SK.pdf


Proti spôsobeným škodám pri práci opatrovateľky je dobré sa chrániť poistkou Haftplichtversicherung. 25 € ročne nie je veľa. –  UNIQA


Prihlásiť sa musí: nie len pri prvom otvorení ale pri každej zmene prechodného pobytu, zmeny Standort-u či aktivácií živnosti

 • Prechodný pobyt - Meldezettel
 • Zmena miesta výkonu práce  - STANDORTVERLEGUNG
 • oznámiť SVA zmenu adresy v Rakúsku - MITTEILUNG
 • cudzineckú políciu - Fremdepolizei
 • Finanzamt formulárom Verf24
 • požiadať o formulár E 106  - aby bolo možné ošetrenie aj na Slovensku - ak je živnosť nová alebo je nová aktivácia živnosti. ( Ak otec dieťaťa nepracuje na Sk, je potrebné si dieťa poistiť k sebe do SVA. Použiť je nutné formuláre E 109 a Meldeblatt für anspruchsberechtige Angehörige a zaslať do SVA)
 • po prípadne si požiadať o  ZUSATZVERSICHERUNG in der KRANKENVERSICHERUNG /pripoistenie počas PN/ - formulár zaslať na SVA
  - Môžete požiadať o zasielanie pošty na SK - POŠTA SK / Weiterleitung
  - Ak je živnosť novo otvorená alebo nie je k dispozícií rakúske daňové číslo, môžete požiadať listom - ANSUCHEN UM STEUERNUMMER

 

Nezabudnúť, ak sa opatera skončila ( či už úmrtím klienta alebo potrebou zmeniť miesto práce) je nutné sa ihneď odhlásiť z prechodného pobytu formulárom MELDEZETTEL - vyplniť: ABMELDUNG

 

Daňový poradca nie je luxus ale ochrana Vašich peňazí


Živnostníci sa nemôžu odvolávať na zákonom stanovený pracovný čas, pracovné voľno ( nie je stanovené pre živnostníkov žiadnym rakúskym zákonom ) prípadne nejaké príplatky, alebo zlepšenie podmienok pri výkone opatrovateľskej činnosti.  Ak nie je živnostník spokojný s podmienkami a nie je možná dohoda s pacientom,  prípadne rodinou, môže zmluvu zrušiť. Ak je miesto sprostredkované agentúrou, je dôležité s ňou komunikovať.

Väčšina agentúr ma zavedený systém dokumentácie tzv. Mappe. Je nutné dodržiavať tento systém v rodine.

 

   Dôležité dokumenty, ktoré musia byť k dispozícií pre rodinu / Zoznam tlačív v rodine do Mappe:

 • Standortverlegung Formulár / následne Bestätigung - kópia
 • Meldezettel - nový - kópia
 • Vollmacht /splnomocnenie/: ak chcete, aby Vám niekto pomohol so živnosťou ( s čím nesúhlasíte v splnocnení, to treba prečiarknúť)
 • Förderungsunterlagen:  treba podpísať pre rodinu strany 2/7 a 6/7
 • Gewerbeschein - kópia
 • Ecard + SV Bestätigung - kópie
 • OP- kópia
 • Opatrovateľský certifikát / marturitné vysvedčenie /diplom - v nemčine - kópia
 • Zápisky o klientovi - dokumentácia
 • Werkvertrag - zmluva o dielo
 • Delegácia - potvrdí diplomovaná sestra alebo lekár klienta

 

 

Delegation -Pflegerische und ärztliche Tätigkeiten /Delegácia ošetrovateľských a liečebných úkonov

...na podávanie liekov a potrebných opatrovateľských úkonov potrebujete tzv. DELEGÁCIU, ktorú podpíše lekár…

Ak pracujete cez agentúru, delegáciu Vám vydaná diplomovaná sestra z agentúry.

Pozor ak máte živnosť na Personenbetreuung (aj keď ste zdravotná sestra na sk ale bez uznania  vzdelania v Rak.) ani s Delegáciou  sa nemôžiu lieky dávkovať ani ošetrovať otvorené rany ako sú napr. dekubity


Dokumentácia

 Väčšina agentúr vyžaduje, aby opatrovateľ/ka viedol/dla dokumentáciu o klientovi, ako je napr. meranie cukru, krvného tlaku, čas a množstvo podávania liekov, prijatých tekutín, stravy, zaznámenavanie stolice, terapií, teploty, príp. váhy klienta, zaznamenávanie zmien v správaní klienta, nočné vstávanie, začernenanie pokožky, modrina na tele klienta atď. Dôležité je si klienta všímať.

 

Čo robiť, keď je nutný prevoz klienta do nemocnice

 V prvom rade zavolať Nottruff /záchranná služba/ - 144. Následne informovať rodinu klienta a v prípade, že pracujete cez agentúru, treba informovať aj zástupcov agentúry.

Dôzežité čisla v prípade núdze:

Notruf- und Notfallnummern in Österreich

 

Feuerwehr: 122 - hasičská záchranná služba
Polizei: 133  - polícia
Rettung: 144 - lekárska záchranná služba
Euronotruf: 112 - všetky zložky pod jednou strechou

1450 - Linka lekárskej pomoci a poradne bez okamžitej nutnosti volať záchranku. Školený personál pomôže zhodnotiť situáciu a podá korektné informácie ako postupovať ďalej.

Bergrettung: 140           Landesleitzentrale

 

Správanie sa v rodine: opatrovateľ/ka musí zachovať súkromie klienta, nesmie používať osobné veci klienta ( aj zrkadielko, lak na nechty či pilník sú osobné veci). Za klientove peniaze si opatrovateľ/ka nesmie kupovať pre seba hygienické pomôcky či nadštandardnú stravu ( kefku / pastu na zuby, šampóny, čokolády atď.). 
Opatrovateľ/ka musí viesť knihu výdavkov a zdokladovať tieto výdavky originálnymi bločkami za nákup. Pri striedaní je nutné, aby obaja/obe opatrovatelia/ky podpísali prevzatie / odovzdanie peňazí klienta.
Počas výkonu práce ( týka sa aj dohodnutého voľna poča dňa ) sa nesmú užívať omamné látky ( alkohol, drogy..). Opatrovateľ/ka nesmie fajčiť v byte/dome klienta.

 

SVA / poistenie / pripoistenie v PN

Odvody do SVA sa hradia štvrťročne -  do konca februára,  mája,  augusta  a novembra.

Dobrá rada: Základné odvody do SVA sú cca 172 € . Je potrebné si z každého platu odložiť určitú sumu bokom ( napr. na vklad. knižku, kde budete mať len peniaze pre SVA a z toho si budete uhrádzať odvody aj nedoplatok tzv. Nachbemessung). Výšku budúceho nedoplatku si viete vypočítať jednoducho - 28% z čistého príjmu.

Príklad: Plat  70 €/deň ( vrátane SVA)  x 14 dní  = 970 € - 12% paušálne náklady a - 28 % pre SVA = cca 242,00 € skutoné odvody do SVA. Platilo sa však iba 172 € takže vzniklo za každý mesiac 70 € nedoplatok, ktorý bude treba zaplatiť v budúcnosti.

Platné od 1.1.2018 - za 1. a 2. rok živnosti sa nedopočítava (pri Nachbemessung) Krankenversicherung 7,65% ale iba 18,50%. Zvyšné roky sa počítajú normálne t.j. cca 28%

Odkladaním si vopred na nedoplatok, sa vyhnete horibilným sumám pri vyúčtovaní.

Ak nepríde šek na úhradu pre SVA včas  –  je dobré kontaktovať SVA ( alebo agentúru). Zrejme nastala niekde chyba.

V prípade úhrady odvodov pre SVA prevodom z banky, nesmie sa zabudnúť do správy pre prijímateľa uvieť aj SVNr. ( číslo z ecard) a je dobré napísať aj meno.

Odvody sa hradia vždy v plnej sume, bez ohľadu na to či bola živosť otvorená začiatkom alebo koncom mesiaca. Treba dbať na to aby ste mali dni v mesiaci, pred otvorením živnosti alebo po ukončení živnosti v tomto mesiaci uhradené zdravotné  poistenie na Slovensku. Nezabúdajte, že zo zákona nesmiete uhrádzať odvody za rovnaké obdobie do dvoch zdravotných poisťovní.


 Stundung - zníženie odvodov
Ak Vám napriek Vášmu aktuálnemu platu a Nachbemessung výška odvodov do SVA nesúhlasia, môžete požiadať o zníženie odvodov formulárom STUNDUNG.

Aj napriek tomu, že nepodávate daňové priznanie môže poisťovňa vypočitať Nedoplatok ( Rückstand ) podľa orientačných informácií z Finanzamt-u. Preto je dobré si DP v Rakúsku podávať pravidelne.

ZUSATZVERSICHERUNG in der KRANKENVERSICHERUNG /pripoistenie počas PN/

Platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Plnenie SVA v prípade PN je možné až po 6 mesiacoch nepretržitého pripoistenia k povinnému zdravotnému poisteniu.

Ukončiť pripoistenie je možné kedykoľvek. Automaticky sa ukončí pri pozastavení / zrušení živnosti.

Suma pripoistenia:  cca 30 € /mesiac. Suma na úhradu je pripočítaná k bežným odvodom SVA. To znamená, k úhrade štvrťročne.

 

 NOVINKY OD 1.1.2017 došlo k nasledujucej zmene:

  Vyplácanie dávok PN /Krankengeld/ pre SZČO na základde dobrovoľného pripoistenia / Zusatzversicherung in der Krankenversicherung/


-Výška denne dávky PN vyplácanej od 4.dňa trvania práceneschopnosti sa ypočítava ako 60% z denného vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie:

T.j.:  ak SZČO platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (ak napr.nepodáva daňové priznanie) – jeho denná dávka PN bude 8,51€ od 4.dňa trvania práceneschopnosti. Pri dlhodobej PN je od 43. dňa naďalej vyplácaná podporná dávka (Unterstützungsleistung) v nezmenenej výške 29,23€. Dokopy teda 8,51 + 29,23 €/deň.

Od 1.7.2018 sa mení vyplácanie PN do 42. dňa PN. Ak je PN dlhšia ako 43 dní budú doplatené aj predchádzajúce dni do sumy 29,93€ /deň od štvrtého dňa PN.

-SZČO, ktorá podáva daňové priznanie a jej mesačný vymeriavací základ na zdravotné poistenie činní napr. 800€, si vypočíta výšku svojej dávky PN nasledovne:

800x12mesiacov = 9 600€

9 600 ÷365 =26,30€

60% z 26,30 =15,78€ na deň

Pri dlhodobej PN je od 43. dňa vyplácaná podporná dávka (Unterstützungsleistung) v nezmenenej výške 29,23€ na deň. Spolu teda 15,78 + 29,23 € / deň.

 Podľa tohto vzoru, každá SZČO vie vyrátať výšku svojej dennej dávky PN a výšku vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie si nájde vo svojom kvartálnom predpise odvodov.

-PN, ktorá začala ešte v roku 2016 a pokračuje bez prerušenia ďalej aj v roku 2017, bude vyplácaná v rovnakej minimálnej výške (29,23€/deň) ako doposiaľ. K nej je samozrejme od 43.dňa naďalej vyplácaná podporná dávka (Unterstützungsleistung) v nezmenenej výške 29,23€                            


Zdroj: 7.1.2017

https://www.svagw.at/portal127/svaportal/content?contentid=10007.713634&viewmode=content

                                                                                                                                                                                                                          So súhlasom pani  Mgr.Irena Krajčiová

Tel.00421908922321                                                                                                                                                                                            www.prekladatelia.eu/irenakrajciova/

 

KRANKENMELDUNG /ohlásenie PN/:

Formulárom Krankenmeldung - je nutné doručiť na SVA do 7 dní od začatia PN, následne vždy do 14. Dňa po poslednom hlásení. SVA Vás môže vyzvať o zdravotnú dokumentáciu i predvolať pred posudkovú komisiu a overiť, či je PN adekvátna.


KRANKENGELD /vyplatenie PN/
: sa počíta ako príjem a treba započítať do príjmu pri daňovom priznaní pre rakúsky Finanzamt. Pre slovenské DP sa nepočíta. Na SK je táto suma nezdaniteľná.

 Celková PN sa počíta ako príjem a treba zahrnúť do DP.

Od 43. dňa  po 20. týždeň je možná podpora pre dlhodobú PN. Ak mal žiadateľ pripoistenie v PN “Zusatzversicherung“ nemusí žiadať o ďalšiu podporu.  Je vyplácaná automaticky k PN . Táto podpora je  vyplácaná aj tomu, kto nemá pripoistenie v prípade PN ale musí si o ňu požiadať najneskôr do 4. týždňov od začatia PN formulárom „KRANKENMELDUNG“  a potvrdené obvodným lekárom vrátane preložených lekárskych správ ( kópie) zaslať na SVA najneskôr do 14 dní. 

 

Zmena adresy: Je potrebné to ohlásiť aj SVA. Hlavne v prípade ak sú dva prechodné pobyty, nemusí byť Vaša nová adresa zmenená aj na SVA a doručenie pošty je nemožné. Jednoduchý formulár najdete na našej webstránke - Mitteilung SVA

 

Poštu je možné nechať si zasielať na slovenskú adresu. Potrebné je zaslať list s vlastnoručným podpisom. Formulár Pošta na SK alebo formulárom Weiterleitung - možné použiť pre všetky úrady (WKÖ, Magistrát, Finanzamt, SVA)

 

V prípade úrazu v práci / cestou do práce / z práce treba úraz nahlásiť do 5 dní na AUVA Unfallmeldung für Erwerbstätige (je dobré mať spolu s dokumentami so sebou)

 

Po pozastavení alebo zrušení živnosti treba žiadať SVA o vystavenie formuoláru E 104. Slúži pre SK zdravotnú poisťovňu od kedy do kedy bolo poistenie aktívne v Rakúsku.

 

Odhlásenie sa z Finanzamt Verf25
Po ukončení živnosti je potrebné zaslať na posledný Finanzamt, kde bola uskutočnená registrácia aj formulár Verf25. Tým bude registrácia ukončená. Pozor: ak je živnosť iba pozastavená, nie je možné sa odhlásiť z Finanzamt-u a je potrebné naďalej podávať DP aj keby bolo s nulovým prijmom.

Ako si vyžiadať Steuernummer - Formulárom  Ansuchen um eine Steuernummer.

 

Členom v hospodárskej komore WKÖ.

- sa stáva každý automaticky otvorením živnosti. Každá spolková krajina ma vlastnú hospodársku komoru. Príslušnosť ku hospodárskej komore je určená miestom, na ktoré je prihlásená živnosť - Gewerbestandort.

Po ohlásení živnosti dostane každý podnikateľ dôležité informácie o členstve v hospodárskej komore a prístupové dáta, ktorými sa môže prihlásiť na internetovej stránke. Každý podnikateľ  tam má zriadený svoj účet, kde nájde informácie o svojej živnosti a iné zaujímavosti.

Dôležité pre každého kto poberá rodinné prídavky, materský alebo rodičovský príspevok. Ak druhý (biologický) rodič je pracujúci na Slovensku, je nutné si požiadať o RP, MT alebo rodičovský príspevok aj na Slovensku. Aj v prípade, že je suma celá vyplácaná z Rakúska, po preverení bude musieť byť rozdiel vrátený úradu v Rakúsku.


Podpory a nároky pre živnostíka/čku v Rakúsku:
slobodná mamička
- Wochengeld - materský príspevok, rodičovský príspevok, daňový bonus a možnosť požiadať o výnimku v platení odvodov počas poberania rodičovského príspevku v Rakúsku - Antrag auf Ausnahme von der Pflichtversicherung während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld

Familienbeihilfe Beih 1 a Beih38                         Beih100 - pre deti žijúce mimo územia Rakúska

Vydatá mamička: podľa výšky príjmu partnera do 6000 € za rok -  ako slobodná mamička
Vydatá mamička : výška príjmu manžela je nad 6 000.- € za rok a neplatí daň na Finanzamt - ako slobodná mamička okrem L1K
Vydatá mamička: platí daň Finanzamt - ako slobodná mamička vo všetkom


Otec dieťaťa má nárok ako slobodná/vydatá mamička okrem Wochengeld. To znamená že aj otec má nárok požiadať o dorovnanie k rodičovskému príspevku.
Podmienkou je však mať s dieťaťom spoločné trvalé bydlisko na Slovensku.

 

Dôležité vedieť:
Počas Wochengeld:  pozastaviť živnosť a požiadať SVA formulárom ( v najbližšej dobe bude aj na našej webstránke) o výnimku počas Wochengeld ( vyplácené: 8 týždňov pred a 8 týždňov po narodení dieťatka). Hneď po narodení dieťatka treba požiadať Finanzamt o Familienbeihilfe.

Počas Kinderbetreuungsgeld: ( ku koncu Wochengeld - 8 týždňov po pôrode) sa musí živnosť opäť aktivovať (ak bola pozastavená) a zároveň požiadať SVA formulárom Antrag auf Ausnahme von der Pfichtversichversicherung während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld o výnimku v platení povinného poistenia v Rakúsku počas poberania Kinderbetreuungsgeld ( poistenie trvá naďalej v Rakúsku). Zároveň požiadať o Kinderbetreuungsgeld.

 

V prípade, že potrebujete formuláre na výnimky ihneď,treba si o ne požiadať telefonicky od príslušného úradu SVA.

 

 Presné dávky, na ktoré  má živnostník/čka nárok sa vypočítava individuálne, podľa jeho príjmu, príjmu partnera, počet detí, vek detí atď.

 

Bližšie informácie k týmto témam a všetko o opatrovaní najdete na týchto stránkach: 

www.daheimbetreut.at/

www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betre uung/personenbetreuung/Personenbetreuer.html

www.personenbetreuung.wkoratgeber.at/

www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/gruendung/Selbsta endige_Personenbetreuer_Gewerbe_anmelden.html

www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/Mer kblatt_Personenbetreuung_-_Slowakisch.html

www.opatrovanie-rakusko.sk/
 

Čítal/-a som stránku PRE OPATROVATEĽKY a bola mi nápomocná

ÁNO
NIE

Táto stránka slúži ako informácia a možnosť sa trosku zorientovať v rakúskych zákonoch.

Hlavná stránka o nás
Home und über uns
OPATROVANIE na SLOVENSKU
Betreuung
Rechtliche Grundlagen
PRE Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen