24 Stundenhilfe Anna
Ihre Zufriedenheit ist uns Wichtig
Home und über uns
Betreuung / opatrovanie
Rechtliche Grundlagen
Info 24h Delegation
Pre Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT
Info pre opatrovateľky
Reg.Formular / Registračný formulár
Cenník služieb nad rámec zmluvných podmienok pre AT
Doprava kontakty
Info pre opatrovateľky

 Môžeme Vám pomôcť i vysvetliť


Práva a povinnosti opatrovateliek

Najdôležitejšie znaky nezávislej pracovnej činnosti – opatrovateliek

Rozdiel medzi TPP a živnosťou

Zákon o domácej opatere v skratke

Delegácia pre opatrovateľky


Všetko o živnosti

Založenie živnosti

Prerušenie- pozastavenie / opätovná aktivácia živnosti

Zrušenie živnosti

Prehlasovanie Standortu – miesta výkonu činnosti

Prihlásenie i odhlásenie prechodného pobytu


SVA / Pripoistenie v PN

Prihásenie sa a odvody do SVA / Nedoplatky / ako znížiť príliš vysoké odvody /dobré rady

Poistenie / E 106 - poistenie na lekárske ošetrenie na Slovensku /  pripoistenie v prípade PN / ohlasovanie PN / výplata PN


Finanzamt

Prihlásenie / odhlásenie / nájsť môj Finanzamt

Daňové priznanie - úľavy

Rodinné prídavky

WKÖ – Vznik i ukončenie členstva


Materský a rodičovský príspevok / SVA

Doba poberania a dávky v materstve

Wochengeld – kto a kedy ma nárok na materský prispevok

Rodičovský príspevok – Kinderbetreuungsgeld

Pozastavenie dávok v materstve

Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku

Formuláre pre príspevok k prídavkom postihnutého dieťaťa

Dôlezité rady - keď sú dve živnosti ( SK aj Rakúska)

Dôchodkové zabezpečenie – Vorsorgekasse

Home und über uns
Betreuung / opatrovanie
Rechtliche Grundlagen
Info 24h Delegation
Pre Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen