24 Stundenhilfe Anna
Ihre Zufriedenheit ist uns Wichtig - Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá
Hlavná stránka o nás
Home und über uns
OPATROVANIE na SLOVENSKU
Betreuung
Rechtliche Grundlagen
PRE Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT
Pre Opatrovateľky na SLOVENSKU
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky na SLOVENSKU
Pomôžeme Zariadime Školíme
Reg.Formular / Registračný formulár
Cenník služieb nad rámec zmluvných podmienok pre AT
Preprava s licenciou
Reg.Formular / Registračný formulár
Som opatrovateľ/-ka
Vorname / Meno  *
Nachname / Priezvisko  *
Akad. Grad / Akadem. titul
E-Mail  *
Straße - HausNr. / ulica - popisné číslo  *
PLZ - Stadt / PSČ- Mesto  *
Land / Štát
Telefon / Telefón  *
Telefon AT / Telefón v Rakúsku
Geburtsdatum - Geburtsort / dátum a miesto narodienia  *
SVNR
GewerberegisterNr.
PersonalausweisNr./ Číslo OP  *
Ausstellungsdatum / Dátum vydania  *
Ausstellende Behörde / Miesto vydania  *
Kontaktperson / Kontakná osoba ICE  *
Ich bin: Betreuerin / Krankenswester / DGKS  *
Ich suche / Hľadám: 24 Stundenbetreuung
Stunden-/Tagesbetreuung (nur in Wien möglich) vlastné ubytovanie nutné
Verfügbarkeit ab / K dispozícií od  *
ICH BIETE BETREUUNG für/ Ponúkam opateru pre...
Ich will in AT/ SK arbeiten / Chcem pracovať v Rak. / na Slovensku  *
Ich habe Erfahrung mit / Mám skúsenosti s ...
Deutschkenntnisse / Znalosť nemeckého jazyka  *
Praxis in Jahren/ Prax v rokoch  *
Referenz 1 - Name und TelefonNr./ Referencia 1- Meno a tel. číslo
Referenz 2 - Name und TelefonNr./ Referencia 2 - Meno a tel. číslo
Čítal/-a som PRE OPATROVATEĽKY a na znak súhlasu odosielam tento registračný formulár  *
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre sprostredkovanie zákazky/práce alebo zamestnania po dobu 5 rokov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.  *
Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Auftragsvermittlung für die Dauer von 5 Jahren im Ausmass von Vorname, Name, Adresse, Telefon, E-Mail ein.  *
* Pflichtfelder

Čítal/-a som túto stránku Pre opatrovateľky a bola mi nápomocná

JA / ÁNO
NEIN / NIE
 

Potrebné pre registráciu do Rakúska:                                                                          Potrebné pre registráciu na Slovensko:

1. zaslať emailom na info@24stundenhilfe.net 

Lebenslauf s FOTO                                                                                                                                                                  ŽIvotopis s FOTO

Gewerbeschein                                                                                                                                                                        Slovenskú živnosť

Kopia OP                                                                                                                                                                                   IČO               

Kopia E-card                                                                                                                                                                             DIČ

Opatrovateľský certifikát v nemčine / Maturitné vysvedčenie zo zdravotnej školy / diplom                                           Opatrovateľský certifikát / Maturitné vysvedčenie zo zdravotnej školy / Diplom

                                                       2. kompletne vyplniť registračný formulár a odoslať /senden/                                                         

 

 

Hlavná stránka o nás
Home und über uns
OPATROVANIE na SLOVENSKU
Betreuung
Rechtliche Grundlagen
PRE Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen