24 Stundenhilfe Anna
Ihre Zufriedenheit ist uns Wichtig
Home und über uns
Betreuung / opatrovanie
Rechtliche Grundlagen
Info 24h Delegation
Pre Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen
Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT
Info pre opatrovateľky
Reg.Formular / Registračný formulár
Cenník služieb nad rámec zmluvných podmienok pre AT
Doprava kontakty
Reg.Formular / Registračný formulár
Som opatrovateľ/-ka
Vorname / Meno  *
Nachname / Priezvisko  *
Akad. Grad / Akadem. titul
E-Mail  *
Straße - HausNr. / ulica - popisné číslo  *
PLZ - Stadt / PSČ- Mesto  *
Land / Štát
Telefon / Telefón  *
Telefon AT / Telefón v Rakúsku
Geburtsdatum - Geburtsort / dátum a miesto narodienia  *
SVNR
GewerberegisterNr.
PersonalausweisNr./ Číslo OP  *
Ausstellungsdatum / Dátum vydania  *
Ausstellende Behörde / Miesto vydania  *
Kontaktperson / Kontakná osoba ICE  *
Ich bin: PflegerIn / Krankenswester / DGKS  *
Ich suche / Hľadám: 24 Stundenbetreuung
Stunden-/Tagesbetreuung (nur in Wien möglich) vlastné ubytovanie nutné
Verfügbarkeit ab / K dispozícií od  *
ICH BIETE BETREUUNG für/ Ponúkam opateru pre...
Ich habe Erfahrung mit / Mám skúsenosti s ...
Deutschkenntnisse / Znalosť nemeckého jazyka  *
Praxis in Jahren/ Prax v rokoch  *
Referenz 1 - Name und TelefonNr./ Referencia 1- Meno a tel. číslo
Referenz 2 - Name und TelefonNr./ Referencia 2 - Meno a tel. číslo
Čítal/-a som PRE OPATROVATEĽKY a na znak súhlasu odosielam tento registračný formulár  *
* Pflichtfelder

Čítal/-a som túto stránku Pre opatrovateľky a bola mi nápomocná

JA / ÁNO
NEIN / NIE
 

Potrebné pre registráciu:

1. zaslať emailom na info@24stundenhilfe.net

Lebenslauf s FOTO

Gewerbeschein

Kopia OP

Kopia E-card

Opatrovateľský certifikát v nemčine / Maturitné vysvedčenie zo zdravotnej školy / diplom

2. kompletne vyplniť registračný formulár a odoslať /senden/

 

Home und über uns
Betreuung / opatrovanie
Rechtliche Grundlagen
Info 24h Delegation
Pre Opatrovateľky
Kontakt
Impressum
Formulare zum herunterladen